К О Д Е К С  Ч Е С Т І
Ю Н О Г О  В А Р Т О В Ц Я

Кодекс честі юного вартовця — це сукупність морально — етичних норм, які ґрунтуються на ціннісних орієнтаціях, ідеалах, світогляді учня-ліцеїста.
1.    Юний вартовець взірець для кожного учня школи. Він сумлінно і наполегливо зберігає та розвиває високі моральні якості і норми поведінки.
2.    Юний вартовець - приклад високої поваги до символіки держави: Державного Прапора України, Державного Герба України і Державного Гімну.
3.    Відданість військовій справі, вступ до військового ВУЗу - добровільний вибір кожного юного вартовця.
4.    Бездоганне виконання обов'язків учня-ліцеїста найважливіша ознака поведінки юного вартовця.
5.    Розпорядження керівників школи, класу та вчителів виконуються сумлінно, точно та в установлений термін.
6.    Суттєвою рисою юного вартовця є чесність. Він ніколи не порушує загальнолюдських моральних норм і не вдається до несправедливих дій.
7.    Юний вартовець завжди має охайний зовнішній вигляд, дотримується правил, щодо носіння форми одягу.
8.    Юні вартовці підтримують та допомагають один одному, між ними існує безумовна довіра один до одного, щирість і відвертість.
9.    Юний вартовець повинен повсякденно загартовувати себе, вдосконалювати свою фізичну підготовку, дотримуватися правил особистої та громадської гігієни.
10.     Ні за яких обставин не можна примусити юного вартовця змінити власні
переконання, віру в справедливість вимог Кодексу Честі.
11.     Порушення   норм   Кодексу   Честі   юного   вартовця   одним   із   учнів ганьбить гідність усього класу. Допущені грубі порушення Кодексу Честі обов'язково розглядаються    на    загальних    зборах    класу,    де    його попереджують, а в особливих випадках - підлягає осудженню колективом класу.

                                                                                                                 Кодекс честі затверджений рішенням педагогічної ради НВК №3
                                                                                                                 12.10.1999 р. протокол №2