Напрямки діяльності центрів самоврядування НВК №3

1.Центр «Інтелектуал» Куратор: Михальчук М.В.


– Організація та проведення інтелектуальних олімпіад, турнірів тощо.
– Координація творчої та науково-дослідницької діяльності учнів.
– Організація  та координація роботи об’єднання.
– Організація та проведення ігор КВК, квестів.
– Організація та проведення творчих зустрічей з інтелектуальними об’єднаннями закладів міста.
– Координація роботи в рамках програми Творча обдарованість проекту по роботі з обдарованими дітьми.
– Випуск збірників творчих робіт обдарованих учнів – членів товариства.
– Участь в конкурсах дитячої творчості різних рівнів.
– Допомога у організації предметних тижнів.
– Підведення підсумків конкурсу «Учень року»

2.Центр «Я сам» Куратор: Андрощук А.І.


– Організація змістовного дозвілля учнів.
– Знайомство з видатнимипам’яткамикультуриукраїнського народу.
– Поповненнязнань про кращізразкилітератури, живопису, музики, архітектури, техніки; пропаганда їх.
– Організаціязмістовногодозвілля та відпочинкучленівучнівськихтовариств.
– Підбірпісень, ігор, розваг; розробкаігрових та конкурснихрозважальнихпрограм.
– Навчання в гурткаххудожньо-естетичної та технічноїтворчості.
– Організація та проведенняконцертів, свят, зустрічей, вечорів, фестивалів, конкурсів, виставоквідповідної тематики.
– Участь у міських, обласних заходах конкурсах.
– Допомога у проведенні  учнівських лінійок.
– Допомога у проведенні конкурсів худ сам.
– Організація виставок.

3.Центр «Волонтер» Куратор: Янчевська А.А.


– Організація доброчинної, благодійної діяльності учнівських колективів.
– Участь в міських та Всеукраїнських благодійних акціях «Зігрій солдата», «За межею байдужості»…
– Організація громадських робіт в рамках допомоги ветеранам, літнім людям, дітям війни тощо.
– Організація роботи клубів етики та моралі.
– Організація та проведення свят, зустрічей, вечорів, фестивалів, конкурсів відповідної тематики.
– Участь у Всеукраїнських благодійних операціях, акціях.
– Організація шефської допомоги учням 1-4 класів (супровід під час екскурсій, допомога під час проведення та організації свят, конкурсів тощо)

4.Центр «Феміда» Куратор: Конончук Н.П.


– Контроль за виконанням статутних вимог.
– Організація зустрічей з працівниками правоохоронних органів, лекцій, виховних заходів, випуск листівок.
– Правовиховна робота з учнями, які схильні до правопорушень.
– Випуск  тематичних листівок.
– Проведення  заходів рейд «Урок», рейд «Цигарка».
– Контроль за веденням класних куточків.

5.Центр «Здоров’я»Куратор: Самойлюк В.Т.


– Формування фізично розвиненої особистості, здатної протистояти шкідливим звичкам.
– Заняття фізкультурою та спортом. Пропаганда здорового способу життя.
– Організація та участь в спортивних змаганнях різного рівня.
– Навчання в гуртках, творчих об’єднаннях спортивного напрямку. Пропаганда  та популяризація отриманих вмінь та навичок.
– Робота клубів, лекторських груп щодо профілактики шкідливих звичок.
– Організація та проведення масових заходів відповідного напрямку.
– Організація фізкультхвилинок на перервах.

6.Центр «Трудової діяльності» Куратор: Андрощук А.І.


– Організація  та контроль за прибиранням закріплених територій.
– Перевірка стану збереження шкільного майна.
– Підведення підсумків збору втор сировини.
– Перевірка санітарного стану  та озеленення кабінетів.
– Розповсюдження квитків.

7.Центр « Берегиня» Куратор: Оніщук М.В.


– Участь у відродженні української національної культури, відновленні українських традицій, звичаїв.
– Участь в етнографічних експедиціях по рідному краю, та різних регіонах України; збирання зразків українського фольклору, предметів народного побуту, знайомство з національною кухнею, народним календарем, медициною.
– Участь в Всеукраїнських експедиціях, акціях.
– Реклама та залучення учнів в гуртки народної пісні, танцю, народних інструментів,декоративно-ужиткового мистецтва.
– Знайомство з пам’ятками історії свого краю, вивчення історії України.
– Організація роботи по вивченню історії голодомору на Україні: зустрічі з людьми, що пережили голодомор, збір їхніх розповідей.
– Вивчення сторінок історії Великої Вітчизняної війни, створення Книг Пам’яті, зустрічі з ветеранами  війни та їх нащадками.
– Зустрічі з учасниками афганських подій, ліквідаторами чорнобильської трагедії, збір їхніх спогадів, розповідей.
– Організація та проведення свят, зустрічей, вечорів, фестивалів, конкурсів відповідної тематики.
– Діяльність  гуртка « Історія моєї школи».
– Проведення рекламних акцій, туристично-оздоровчої кампанії.