ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
навчально-виховного комплексу №3
у складі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака
та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою"

1.6. Головним завданням навчального закладу є:
-    виховання у ліцеїстів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття великої гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків до людини та громадянина.
-    забезпечення набуття ліцеїстами поглиблених знань і навичок з військової та фізичної підготовки.
-    здійснення психологічної підготовки до військової служби.
-    надання ліцеїстам освіти понад обсяг, визначений державним стандартом для повної загальної середньої освіти.
-    підготовка фізично здорових, вольових осіб, спроможних перенести труднощі військової служби.
-    виховання у ліцеїстів високих моральних якостей, дисциплінованості, любові до військової служби та професії офіцера на основі військово-професійної орієнтації.

2.7. До військового ліцею приймаються юнаки та дівчата-громадяни України віком від 15 років на рік вступу, які здатні за станом здоров’я навчатися в ліцеї, виявили бажання стати офіцерами Збройних Сил та інших військових формувань України та мають базову загальну середню освіту.
2.8. Відбір вступників проводиться  на підставі вивчення особової справи юнаків, зарахування до ліцею – за результатами вступних випробувань.
2.10. Вступні випробування передбачають: професійно-психологічне  обстеження, медичний огляд, рівень фізичної підготовки, випробування із загальноосвітніх дисциплін.
3.15. Вступникам, зарахованим до ліцею, наказом директора закладу присвоюється звання «ліцеїст» та видається Квиток ліцеїста.
3.16. Наказом директора закладу на посади старших груп – командирів відділень старост класів – заступників командирів взводів і безпосередніх помічників класних керівників – командирів взводів призначаються кращі за організаторськими здібностями, поведінкою та досягненнями в навчанні ліцеїсти, яким присвоюються  спеціальні звання: командиру відділення - «віце-молодший сержант», заступникові командира взводу  - «віце-сержант», командирові  взводу – «віце-старший сержант».
3.17. Правила поведінки, права та обов’язки ліцеїстів визначаються на основі вимог загальновійськових Статутів Збройних Сил України.

    Головним завданням ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Юнацька Варта» є надання своїм вихованцям освіти понад обсяг, визначений державним стандартом для загальної середньої освіти, створення умов для набуття ліцеїстами знань і навичок з військової та фізичної підготовки, розвиток їх творчих здібностей, нахилів, вміння самовдосконалюватися, формування патріотичної громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності та оборони України.