У розділі матеріалів: 15
Показано матеріалів: 1-10
Сторінки: 1 2 »

Різне | Просмотров: 502 | Загрузок: 0 | Добавил: Ольга | Дата: 17.01.2016 | Комментарии (0)

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ НА КРАЩУ МОДЕЛЬ ШКОЛИ XXІ СТОЛІТТЯ

Шепетівський навчально-виховний комплекс №3 у складі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" як загальноосвітній заклад орієнтований на навчання, виховання і розвиток учнів з урахуванням  їх індивідуальних особливостей, освітніх потреб і можливостей, особистісних нахилів шляхом створення у ньому адаптивної педагогічної системи та максимально позитивних умов для розумового, інтелектуального, морального, психічного та фізичного розвитку кожної дитини, збереження та зміцнення її здоров’я.
Питання збереження здоров’я учнів є основними у роботі закладу. Процес упровадження моделі «Школи розвитку і сприяння здоров’ю»  спрямовуємо на такі  орієнтири:  вікові особливості щодо організації навчально-виховного процесу, боротьбу проти основної небезпеки сучасного світу, турботу про здоров'я вчителя й учня та інші  (Додаток 1).
Мета діяльності Школи:   забезпечення постійної відповідальної поведінки вихованців, сформованості їх імунітету до негативних впливів соціального середовища.
Для досягнення поставленої мети визначено основні завдання закладу:  збереження та зміцнення здоров'я  учнів; формування культури здоров'я; позитивної мотивації щодо навичок здорового способу життя, превентивного виховання; забезпеченість умов та механізмів здійснення навчання та виховання в інтересах особи й суспільства для всебічного розвитку духовно розвиненої, національно свідомої, фізично й психічно здорової, творчої особистості; оздоровлення середовища буття дитини.
Документами, що регламентують процеси життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу, є Статут, Програма школи розвитку й сприяння здоров’ю, Модель діяльності закладу (Додаток 1).     
 Програма школи розвитку й сприяння здоров’ю передбачає цілісну гнуч¬ку систему збереження та зміцнення фізичного стану вихованців.  Зазна¬чені в програмі завдання спрямовані на збереження здоров'я у всіх його аспектах: фізичному, психічному, соціальному і духовному.

 

Різне | Просмотров: 454 | Загрузок: 0 | Добавил: Ольга | Дата: 13.01.2016 | Комментарии (0)

Виховання свідомого ставлення до власного здоров’я та  здоров’я інших громадян як вищої соціальної цінності ( з досвіду роботи НВК №3 м.Шепетівки)

Новий етап розвитку й реформування вітчизняної школи поставив перед усіма учасниками навчально-виховного процесу серйозні завдання, що, перш за все, пов’язані з питанням формування, збереження й зміцнення здоров’я підростаючого покоління України та впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній простір.  
Шепетівський НВК №3 найголовнішою цінністю вважає здоров’я дитини, його формування й  підтримку на різних етапах навчання та виховання.
Із 2008 року в навчальному закладі працює дослідно-експериментальний майданчик «Школа сприяння здоров’ю», результатом якої стали напрацювання в організації здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу.  
Налагоджено зв'язок із дошкільною освітою. З метою дотримання   наступ-ності у формуванні навичок здорового способу життя у лис¬топаді 2009 року було проведено спільне засідання педагогічної ради НВК №3 і ДНЗ №1.     На засіданні проаналізовано результати комплексної діагностики, яка показала, що існують загальні проблеми щодо фізичного, психічного і духовного розвитку дітей, проживаючих на території обслуговування ДНЗ №1 і НВК №3.     Кординаційною радою Центру розглядали¬ся питання використання здоров'я¬зберігаючих технологій навчання і виховання, зо¬крема тренінгові форми роботи на уроці, складання паспорта здоров'я, організація стежини здоров'я у почат¬ковій школі. Надано дієві рекомендації з упровадження продук¬тивної моделі взаємодії освітніх під¬систем з метою формування здоров'язберігаючих компетенцій і підготовки дітей до жит¬тя, що є основною метою сучасної освіти.

 

Різне | Просмотров: 496 | Загрузок: 0 | Добавил: Ольга | Дата: 13.01.2016 | Комментарии (0)

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Відчуй себе захищеним
супровід право-виховної роботи в закладі освіти соціально-психологічною службою
Укладачі:
Фомюк І.П. практичний психолог Шепетівського МНВК
Янчевська А.А. практичний психолог НВК№3

Питання морально-правового розвитку підростаючого покоління завжди були в центрі уваги педагогіки й психології. У наш час завдання морального виховання молодого покоління є особливо актуальним. З кожним роком росте дитяча злочинність.
Даний методичний посібник, що укладений практичним психологом позашкілля та практичним психологом загальноосвітнього начального закладу, розглядає правовиховну роботу з трьох аспектів: правовиховна робота з учнями, батьками та педагогічним колективом.
Уцих розділах подаються розробки виховних годин, виховних годин з елементами психотренінгу, тренінгові заняття, бесіди з батьками, виступи на батьківських зборах, практичний семінар з психологами. Для батьків пропонуються поради, щодо виховання учня у морально-правовому дусі, для вчителів ― програма виховної діяльності класного керівника, спрямована на профілактику відхилень у поведінці учнів, пам’ятки класному керівнику по попередженню правопорушень учнів.
Даний посібник стане у нагоді психологам ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, соціальним педагогам, класним керівникам та заступникам з виховної роботи для полегшення роботи.

Посібник

"Хмельниччина на шляхах реформування" | Просмотров: 575 | Загрузок: 0 | Добавил: Ольга | Дата: 11.02.2015 | Комментарии (0)

Використання інформаційно-комунаційних технологій на уроках трудового навчання

Упорядник: Багнюк С.Г.

Актуальність дослідження: сучасний етап розвитку середньої загальноосвітньої школи пов’язаний з необхідністю розв’язання проблеми підвищення інтелектуального рівня, пізнавального і творчого потенціалу учнів. Нові інформаційні технології мають величезний діапазон можливостей для вдосконалення навчального процесу і системи освіти в цілому. В цьому плані заслуговує уваги макроконтекст, який передбачає зміни системи освіти, що склалася, відповідно до вимог інформаційного простору, що складається, пропонує для цього засоби рішення шляхом використання нових інформаційних технологій. Мультимедіа є формою організації навчання, в рамках якої плідно реалізуються ідеї інтенсифікації, спрямовані на пошук максимально ефективних методів і засобів навчання, адекватних його цілям і змісту; інтеграції педагогічної науки і практики; цілісності і безперервності педагогічного процесу.

Матеріал

Помилки при створенні презентацій на уроках трудового навчання

Формування в учнів практичних навичок творчої діяльності та культури праці завдяки використання  інтернет русурсів на уроках трудового навчання

 

"Хмельниччина на шляхах реформування" | Просмотров: 591 | Загрузок: 0 | Добавил: Ольга | Дата: 11.02.2015 | Комментарии (0)

English Reader post-reading tasks

Кафедра вчителів англійської мови Шепетівського навчально-виховного комплексу № 3

Книга містить тексти та завдання для читання, які можуть бути використані вчителями-предметниками на уроках англійської мови для розвитку навичок читань учнів 3 -5 класів. Після текстові вправи дають змогу перевірити правильність розуміння прочитаного.

Матеріал

"Хмельниччина на шляхах реформування" | Просмотров: 670 | Загрузок: 0 | Добавил: Ольга | Дата: 10.02.2015 | Комментарии (0)

Пісні для підспівування
(історія виникнення пісні,мультиплікаційне відео до неї,текст пісні та граматичний матеріал)

Рецензент: Володченко Н.І., вчитель вищої категорії, методист.

Укладач: Годована І.І., вчитель німецької мови, спеціаліст.
         Дана збірка  містить CD диск  з 10 мультиплікаційними відео пісень для підспівування,тексти пісень,історію їх виникнення та граматичні картки до текстів  пісень , як роздатковий матеріал під час уроку.
             Мета збірки – зацікавити учнів молодших класів у вивченні німецької мови,активізувати навчальну діяльність учнів та підвищити мотивацію навчання. Використовуючи пісні на уроці ми можемо:
    Розвивати вміння аудіювати текст, ігноруючи незнайомі слова.
    Читати пісні з лінгвістичними цілями.
    Складати пісні, статті про пісні, листи співакам, анкети.
    Обговорювати пісні.
    Перекладати пісні.
    Писати діалоги, користуючись словами пісень.
    Розігрувати рольові п'єси (як герої пісень або співак-кореспондент).
    Диктувати пісню.
    Використовувати пісню для вправ на заповнення пропусків у тексті або для виправлення помилок.
    Використовувати музику як фонову при різних видах діяльності.
    Інтегрувати пісні в проектну роботу.
    Активувати або розслаблювати клас розумово.
    Практикувати вимову, інтонацію і наголос.
    Практикувати хорове повторення.
    Вчити лексику.
    Вчити культуру.
    Пізнавати більше про своїх учнів і від своїх учнів, дозволяючи їм вибирати і пояснювати свою музику.
    Розважатися.

   Призначається для учнів загальноосвітніх шкіл початкової та середньої ланки.

Матеріал

"Хмельниччина на шляхах реформування" | Просмотров: 500 | Загрузок: 0 | Добавил: Ольга | Дата: 10.02.2015 | Комментарии (0)

Презентації з граматики німецької мови + граматичні вправи+робочі листи

Упорядник: І.І. Годована

У сучасному суспільстві зростає роль інтернаціонального виховання, а найвища цінність проголошується вільній, освіченій, творчій особистість, готовій до міжособистісного і між культурного співробітництва. І тут предмет "іноземна мова" має більші можливості, ніж інші предмети шкільного циклу. Зараз ,як ніколи ,необхідно, щоб люди володіли іноземними мовами. Вивчення іноземної моив, як відомо, становлять кілька аспектів. Однією з таких аспектів є граматика, має першочергового значення, оскільки з її допомогою відбувається формування умінь усного й письмового спілкування. Це свого роду каркас, у якому базується лексика.
Нині граматика є частиною змісту програм навчання іноземних мов, тому її роль слід розглядати саме у аспекті навчальної діяльності. Особливо важливим є місце граматики лідера в освоєнні мовного матеріалу для німецької мови, може похвалитися суворим порядком побудови мовного висловлювання.
Отже, граматика німецької мови, як і інших мов таки, має сприяти формуванню та розвитку мовних умінь і навиків, тобто грати допоміжну роль речемислительной діяльності. Інакше висловлюючись, граматичні правила і структури повинні служити комунікативним цілям навчання.
Добираючи матеріал до цієї збірки, автори виходили з того, що, вивчаючи граматику німецької мови потрібно не лише вивчати граматичні явища,засвоївши правило з підручника,а вміти правильно акцентувати увагу учнів на головному,що і виділено в презентаціях,а також наводити приклади. Здійснення контролю можливе за допомогою розроблених вправ, які також орієнтовані на граматики.Використання робочих листів дасть змогу краще засвоїти матеріал,виконуючи цікаві та яскраві на вигляд вправи,що є важливим для зацікавлення учнів при вивченні досить складних тем.
Сподіваємося, що цей посібник сприятиме поглибленню знань з німецької мови та розвиватиме жвавий інтерес до вивчення мови,допоможе учням при підготовці до ЗНО та іспитів.

Презентації з граматики німецької мови

Die Aufgaben zum Thema „Partizip I“

Aufgaben zum Thema „Deklination der Substantive“

Die Aufgaben zum Thema „Partizip II“

Sprechen Erzählen Sie  über eure Heimatstadt. Benutzen Sie bitte Satzgefüge!

Unterschreibe bitte die Bilder mit den Aktivitäten oben!

Mein Lieblingstier

Wer schreibt den schönsten Quatsch?

Was haben Sie Gemacht?

Ordne die Wörter in sinvoller Reihenfolge! Nummeriere!

Partizipien

Beispiele

Schreiben Ergänzen Sie den Text mit dem passende Wort in der richtigen Form.

Adjektiv

Das_Partizip_II

Deklination_der_Substantive

Partizip_I_Prezentatsiya

SatzgefuegeAE

"Хмельниччина на шляхах реформування" | Просмотров: 818 | Загрузок: 0 | Добавил: Ольга | Дата: 07.02.2015 | Комментарии (0)

Навчально-методичний  посібник складено у відповідності до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою для 1-4 класів.
Посібник містить 12 розробок уроків розвитку зв`язного мовлення  за серіями малюнків. Уроки побудовані за  методикою складання розповідей за малюнками на основі ТРВЗ-педагогіки. В основу уроків закладено штучну навчально-мовленнєву ситуацію «Детективи», яка окреслює мету мовленнєвого висловлювання.
  Посібник адресований вчителям початкових класів, студентам педагогічних закладів, методистам.

Автор: А.Д.Ніколайчук

Матеріал

"Хмельниччина на шляхах реформування" | Просмотров: 555 | Загрузок: 0 | Добавил: Ольга | Дата: 16.11.2014 | Комментарии (0)


1-10 11-15