В НВК№3 дослідно-експериментальна робота з проблеми «Теоретико-методичні засади виховання національного самоствердження в учнівської молоді» (експеримент) проходить через:
-    річний план роботи НВК№3 (Додаток 1);
-    планування виховної роботи класних колективів з використанням інтерактивної програми виховання учнівської молоді «Через національне самоствердження до процвітання»;
-    засідання педагогічної ради від 30.08.2016 протокол №12;
-    методичне об’єднання класних керівників від 30.08.2016 протокол №1

Додаток 1

Категория: Експериментальна діяльність | Просмотров: 265 | Добавил: Ольга | Дата: 21.12.2016 | Комментарии (0)

    В НВК№3 розпочато роботу щодо дослідно-експериментальної роботи на 2015-2018 роки з дослідження проблеми «Теоретико-методичні засади виховання національного самоствердження в учнівської молоді». Визначено та здійснено наукове обґрунтування теми, мети, об᾽єкту, предмету, завдань, гіпотези, методів дослідження. Адміністрацією закладу вивчено стан розробки визначеної проблеми у психолого-педагогічних дослідженнях, здійснено теоретичний аналіз науково-методичної літератури. Здійснено  підготовку педагогів до роботи в умовах експерименту. Складено кошторис витрат для забезпечення програми дослідно-експериментальної роботи. Підібрано нормативно-правове забезпечення дослідно-експериментальної роботи. Проведено засідання педагогічної ради з проблеми виховання національного самоствердження в учнівської молоді. Розроблені інструкції про функціональні обов᾽язки учасників експерименту. Забезпечено навчання педагогів шляхом проведення науково-теоретичного семінару. Створено соціологічну службу та діагностичний центр досліджень експериментальної роботи. Заступником директора з виховної роботи підготовлено звіт за результатами І етапу дослідно-експериментальної роботи.
    Розроблено теоретико-концептуальні засади  виховання національного самоствердження в учнівської молоді, структурно-функціональну модель  виховання національного самоствердження в учнівської молоді, програму для класних керівників «Школа виховання національного самоствердження особистості». Визначені критерії, показники та рівні вихованості національного самоствердження в учнівської молоді. Соціально-психологічною службою проаналізовано рівень засвоєння учнівською молоддю загальнолюдських і національних цінностей, вплив форм позакласної роботи  та цільових творчих програм  на розвиток і виховання особистості, рівень сформованості національного самоствердження в учнівської молоді. Проведено діагностику педагогічної компетентності працівників  школи до здійснення процесу  виховання національного самоствердження в учнівської молоді в позаурочний час.
    Проаналізовано організацію та зміст позаурочної діяльності з виховання національного самоствердження в учнівської молоді,  рівні готовності педагогів до виховання національного самоствердження в учнівської молоді у позаурочній діяльності, рівень науково-методичного забезпечення з вирішення сучасних проблем виховання національного самоствердження в учнівської молоді. Проведено семінар  для педагогів з питань  виховання національного самоствердження дітей та молоді. Здійснено корекцію плану виховної роботи на основі запровадження інноваційних виховних технологій, зокрема концептуальних положень  особистісно орієнтованого виховання.
    Робота з даного питання триває.

 

 

Категория: Експериментальна діяльність | Просмотров: 218 | Добавил: Ольга | Дата: 18.05.2016 | Комментарии (0)

З А Я В К А
на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою:
«Теоретико - методичні засади виховання національного самоствердження в учнівської молоді"

 

    Українство в умовах сьогодення переживає складний визначальний історичний період – відстоювання незалежності й соборності Української держави, розвитку європейської демократичної країни, становлення української політичної нації та її самовизначення. Суспільно-політичні трансформації, які відбуваються в Україні та у світі, загострюють проблему ствердження національної держави. Відстоювання українцями державної незалежності й самостійності, захист національних інтересів та водночас розбудова громадянського суспільства й входження до світового співтовариства зобов’язує вітчизняну освіту і науку забезпечити виховання  громадянина Української держави, патріота, демократа, гуманіста, духовно-моральної особистості, що прагне до національного самоствердження. Чільне місце серед зазначених завдань посідає виховання ціннісного ставлення до іншого, громади, народу, держави, нації.
    Усе це актуалізує питання виховання національного самоствердження учнівської молоді, яке варто розглядати  як інтегративну суспільно-моральну цінність, яка проявляється в усвідомленні себе членом нації, характеризується прагненням до морального самовдосконалення і відданістю Українській державі, народу та шанобливим ставленням до всіх етносів, які становлять українську націю,  готовністю солідарно відстоювати незалежність та цілісність держави, визначається вміннями компетентно сприяти розбудові України як національної держави. Через національне самоствердження  кожної особистості як частинки нації сама нація рухається до власного самовдосконалення.

Заявка

 

 

Категория: Експериментальна діяльність | Просмотров: 254 | Добавил: Ольга | Дата: 16.05.2016 | Комментарии (0)